LACHVI19 Østfold skråfoto 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI19 Østfold skråfoto 2021 Oslo og Viken 2021 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Orto 10 2021-10-15 2021-10-15 2021-11-16