LACHNO3A Nordland 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO3A Nordland 2023 Nordland 2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB 2024-03-01
Ortofoto - Hovedleveranse 2024-03-01
Ortofoto - Midlertidige Ortofoto 2023-11-15