LACHHE91 Skråbilder HeOp

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHE91 Skråbilder HeOp Innlandet Elverum,
Åsnes,
Østre Toten ...
2020 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Ortofoto fra Skråbilde-leveransen i NIB 2020-10-01 2020-09-29 2020-09-30