LACHVT13 Fyresdal 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVT13 Fyresdal 2021 Vestfold og Telemark Fyresdal 2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Ajour 2022-05-15
FKB - FKB-B Nykart 2022-05-15
FKB - FKB-C Nykart 2022-05-15
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10
Ortofoto - Ortofoto GSD10 2022-05-23 2022-05-23