LACHHE92 Historiske ortofoto HeOp

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHE92 Historiske ortofoto HeOp Innlandet 2019 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - 1_Pilotområde 2020-12-31 2021-01-05 2021-01-05 2021-01-05
Ortofoto - 2_Del-leveranse 2021-05-01 2021-06-01 2021-05-01
Ortofoto - 3_Slutt-leveranse 2020-09-01 2021-08-25 2021-09-03