LACHAG13 Flekkefjord og Kvinesdal

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG13 Flekkefjord og Kvinesdal Agder Flekkefjord,
Kvinesdal,
Farsund ...
2021 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2021-11-15 2021-11-15 2022-06-20
Ortofoto - 2021-11-15 2021-11-15 2021-11-18