LACHIN11-12-13 Laser Innlandet 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN11-12-13 Laser Innlandet 2021 Innlandet 2021 Levert FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver fra laser 2022-03-01 2021-12-01 2021-11-22 2022-01-07
Laser - Laser Hedmarken og Elverum 2021-11-01 2021-11-04 2021-11-04 2022-01-07
Laser - Laser Midt-Gudbradsdal 2021-11-01 2021-11-04 2021-11-04 2022-01-07