LACHVT11-LACHVT14 - Porsgrunn Horten 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVT11-LACHVT14 - Porsgrunn Horten 2021 Vestfold og Telemark 2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2022-01-25 2022-01-26 2022-05-15
Ortofoto - Ortofoto Porsgrunn-Horten 2021
Ortofoto - Porsgrunn Horten GSD10 Midlertidig 2021