LACHVI23 Viken laser 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI23 Viken laser 2022 Oslo og Viken Drammen,
Kongsberg,
Bærum ...
2022 Pågående FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver i hele prosjektet
Laser - Ringerike Romerike 5 pkt 2022-09-01 2022-09-01 2023-01-30
Laser - Viken vest 10 pkt 2022-09-01 2022-09-01
Laser - Viken Vest 5 pkt 2022-09-01 2022-09-01 2023-01-30
Laser - Østfold 10 pkt 2022-09-01 2022-09-01
Laser - Østfold 5 pkt 2022-09-01 2022-09-01