LACHVI24 Øvre Romerike 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI24 Øvre Romerike 2022 Oslo og Viken Nes,
Gjerdrum,
Ullensaker ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Ajourføring 2023-01-15 2023-01-17
Ortofoto - Midlertidig ortofoto 2022-06-14 2022-06-22 2022-10-27 2022-10-28
Ortofoto - Orto 10 2023-02-15 2023-01-02 2023-02-03