LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN23 Nord-Østerdal FKB-B 2022 Innlandet Rendalen,
Alvdal,
Folldal ...
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele området 2023-02-03 2023-02-03
Ortofoto - Hele området 2023-02-03 2023-02-03 2023-02-16
Ortofoto - Midlertidig ortofoto 2022-10-15 2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25
Laser - 5pkt 2022-10-01 2022-10-03 2022-10-26
Laser - Overflatemodell bildematching