LACHIN22 SÅTE FKB-B alt 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN22 SÅTE FKB-B alt 2022 Innlandet Trysil,
Åmot,
Engerdal ...
2022 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele området 2023-01-06 2023-01-23 2023-01-23
Ortofoto - Endelig leveranse 2023-01-06 2023-01-23 2023-01-06 2023-01-23
Ortofoto - Midlertidig 2022-10-15 2022-11-02 2022-11-04
Laser - Endelig leveranse 2022-10-01 2022-10-03 2022-10-26
Laser - Overflatemodell bildematch