LACHAG21 Vegårshei og Åmli

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG21 Vegårshei og Åmli Agder Froland,
Åmli,
Vegårshei ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B 2022-12-01 2022-12-06
Ortofoto - 2022-12-01 2022-12-22 2023-01-03
Ortofoto - Midlertidig 2022-09-15 2022-11-03 2022-11-09