LACHBU81 Buskerud Sørøst 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHBU81 Buskerud Sørøst 2018 Oslo og Viken Asker,
Lier
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2018-12-03 2018-11-15
Ortofoto - Ortofoto 10 cm 2018-12-11 2019-05-06
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-02-07