LACHAG26 Agder FKB-C

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG26 Agder FKB-C Agder Sirdal,
Lyngdal,
Bygland ...
2022 Levert FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - C 2022-08-15 2022-08-05 2023-01-26