LACHVI25 Follo skråfoto 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI25 Follo skråfoto 2022 Oslo og Viken Vestby,
Indre Østfold,
Nordre Follo ...
2022 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Follo 2022-09-01 2022-09-23 2022-09-25
Ortofoto - MOF 2022-08-19 2022-08-20 2022-08-25