LACHIN22-LACHIN23 Innlandet Laser

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN22-LACHIN23 Innlandet Laser Innlandet 2022 Levert Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Laser - Endelig leveranse 2022-10-01 2022-10-03 2022-10-26