LACHTF21 Finnmark nord Troms sør

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTF21 Finnmark nord Troms sør Troms og Finnmark Tromsø,
Nordkapp,
Måsøy ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB AR5
FKB - FKB Finnmark Troms AB 2023-02-15 2023-03-06 2023-06-22
Ortofoto - Ortofoto 2023-02-15 2023-02-15 2023-06-09