LACHVL33 - Kinn Bremanger 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL33 - Kinn Bremanger 2023 Vestland Kinn,
Bremanger
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Kinn Bremanger 2023 2024-02-02
Ortofoto - CIR
Ortofoto - Kinn Bremanger 2023 2024-02-23
Ortofoto - Midlertidige 2023-08-26