LACHVL34 - Sunnfjord 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL34 - Sunnfjord 2023 Vestland Sunnfjord,
Bergen
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Sunnfjord 2023 FKB-B 2024-02-20
Ortofoto - CIR-ortofoto
Ortofoto - Midlertidige ortofoto
Ortofoto - Sunnfjord 2023