LACHVL32 - Bergen nord 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL32 - Bergen nord 2023 Vestland Bergen,
Samnanger
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Bergen nord 2023 2024-02-02
Ortofoto - Bergen nord 2023 2024-02-21
Ortofoto - CIR 2024-02-21
Ortofoto - Midlertidige 2023-08-12