LACHVI31 Buskerud 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI31 Buskerud 2023 Oslo og Viken 2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Ajourføring 2024-02-01
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10
Ortofoto - Orto 10 2024-03-01