LACHAG31 Agder sør

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG31 Agder sør Agder Lindesnes,
Lillesand,
Kristiansand ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B 2023-11-01
FKB - Prøveleveranse 2023-08-15 2023-07-21
Ortofoto - midlertidige 2023-08-15 2023-08-04 2023-08-07
Ortofoto - GSD10 2023-11-01
Ortofoto - GSD5 2023-11-01