LACHAG33 Agder vest

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG33 Agder vest Agder Farsund,
Flekkefjord,
Lyngdal ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B 2023-11-15
FKB - Prøveleveranse 2023-09-01 2023-07-19
Ortofoto - 2023-11-15
Ortofoto - Farsund midlertidig 2023 2023-09-01 2023-06-09 2023-06-15