LACHAG34 Agder øst

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG34 Agder øst Agder Risør,
Gjerstad,
Arendal
2023 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Midlertidig ortofoto 2023-10-01 2023-08-03 2023-08-04