LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal Agder Lyngdal,
Lindesnes,
Farsund
2023 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - 2023-12-01