LACHMR34 Møre og Romsdal omløp og AR5

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR34 Møre og Romsdal omløp og AR5 Møre og Romsdal Sunndal,
Tingvoll,
Molde ...
2023 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Trøndelag vest 2022 2023-01-27 2023-02-16
Ortofoto - Trøndelag vest CIR 2022 2023-02-01 2023-02-16