LACHNO93 FKB-C Nordland Sør 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO93 FKB-C Nordland Sør 2021 Nordland 2021 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB 2023-12-15 2024-02-01