LACHVL32 - Bergen nord laser 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL32 - Bergen nord laser 2023 Vestland Bergen,
Samnanger
2023 Pågående FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver
FKB - Ledning-punktsky
Laser - 10 punkt