LACHTE92 Porsgrunn 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTE92 Porsgrunn 2019 Vestfold og Telemark Porsgrunn 2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Porsgrunn A 2019 2019-11-11
FKB - Porsgrunn B 2019 2019-11-11
Ortofoto - Porsgrunn A 2019 2019-12-17
Ortofoto - Porsgrunn B 2019 2020-02-06