LACHNO3C LiDAR Nord Nordland 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO3C LiDAR Nord Nordland 2023 Nordland 2023 Pågående Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Laser - LiDAR - Del 1 2023-11-15
Laser - LiDAR - Del 2 2023-12-15
Laser - LiDAR - Del 3 2024-02-15