LACHOA82 Nes 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHOA82 Nes 2018 Oslo og Viken Nes 2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B-ajourføring 2018-11-01 2018-09-25 2019-02-12
Ortofoto - GSD 10 2018-10-03 2018-12-05