LACHOA92 Asker 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHOA92 Asker 2019 Oslo og Viken Asker 2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2019-10-01 2019-09-10 2019-10-23
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-10-01 2019-09-11 2019-09-17