LACHSF91 - Gulen Solund Askvoll 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHSF91 - Gulen Solund Askvoll 2019 Vestland Askvoll,
Solund,
Gulen ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Askvoll kommune 2020-02-03
FKB - Gulen kommune 2020-02-03
FKB - Solund 2020-02-03
Ortofoto - Gulen Solund Askvoll 2019 2020-02-03 2020-06-29 2020-09-04
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-11-15 2019-10-18