LACHNO81 - FKB-B Nordland 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO81 - FKB-B Nordland 2018 Nordland Hamarøy,
Rana,
Sørfold ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Endelig leveranse 2019-01-15 2019-01-15
Ortofoto - Rektifiserte Bilder 2018-11-06 2018-11-06