LACHMR81 Storfjorden 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR81 Storfjorden 2018 Møre og Romsdal Stranda,
Fjord,
Sykkylven ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Leveranse område A 2018-12-03 2018-12-11 2019-06-24
FKB - Leveranse område B 2018-12-03 2019-02-01 2019-02-19 2019-06-24
Ortofoto - Storfjorden 2018 2018-12-03 2019-02-01 2019-02-28 2019-05-07