LACHVE91 Færder 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVE91 Færder 2019 Vestfold og Telemark Færder 2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2019-11-20
Ortofoto - Færder 2019 2020-02-10 2019-12-01