LACHTR71 FKB-C TROMS NORD 2017

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTR71 FKB-C TROMS NORD 2017 Troms og Finnmark Karlsøy,
Tromsø,
Skjervøy ...
2018 Avsluttet FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB C og D Troms nord 2018-10-01 2018-10-01