LACHVA91 Kristiansand

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVA91 Kristiansand Agder Kristiansand,
Vennesla
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A 2019-11-15 2019-11-11 2020-07-06
FKB - FKB-B 2019-11-15 2019-11-11 2020-07-06
Ortofoto - Ortofoto 10, GSD10 2019-11-15 2019-11-04 2019-11-05
Ortofoto - Ortofoto 10, GSD7 2019-11-15 2019-11-04 2019-11-05