LACHNO0A Nordland 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO0A Nordland 2020 Nordland Lurøy,
Vevelstad,
Grane ...
2020 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Endelig leveranse 2021-03-01 2021-03-01
Ortofoto - Midlertidig Ortofoto