LACHNO2A Nordland 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO2A Nordland 2022 Nordland Vefsn,
Saltdal,
Bodø ...
2022 Pågående FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hovedleveranse 2023-03-01 2023-02-28
FKB - Høydekurver 2022-11-01 2022-10-11
Laser - 1 Nordland NVE Autoclass 2022-07-05 2022-07-05
Laser - Nordland (NVE og SVV) 2022-09-29 2023-01-11