LACHVI07 Østfold FKB 2020 Fotografering

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI07 Østfold FKB 2020 Fotografering Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Råde ...
2020 Avsluttet Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - CIR Ortofoto Hvaler 2020-09-01 2020-08-21 2020-10-06
Ortofoto - CIR ortofoto Trøgstad 2020-09-01 2020-08-21 2020-10-06
Ortofoto - Midlertidige ortofoto GSD 10 2020-09-01 2020-08-21 2020-08-26
Ortofoto - Midlertidige ortofoto GSD 7 2020-09-01 2020-08-21 2020-08-26
Ortofoto - RGB Ortofoto Hvaler 2020-09-01 2020-08-21 2020-10-06
Ortofoto - RGB Ortofoto Råde 2020-09-01 2020-08-21 2020-10-06
Ortofoto - RGB ortofoto Trøgstad 2020-09-01 2020-08-21 2020-10-06