LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Fotografering

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Fotografering Oslo og Viken Hurdal,
Nannestad,
Gjerdrum ...
2020 Levert FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver 2020-10-01 2020-08-31 2020-10-13
Ortofoto - Eidsvoll CIR 2020-09-15 2020-09-24 2020-11-13
Ortofoto - Ortofoto 10 cm 2020-09-15 2020-09-29 2020-11-13
Laser - 5 pkt 2020-10-01 2020-09-02 2020-09-22