LACHVI05 Follo 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI05 Follo 2020 Oslo og Viken Oslo,
Indre Østfold,
Vestby ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB data 2021-11-25 2021-03-10 2021-03-10
Ortofoto - Ortofoto ordinært 2020-09-01 2020-09-03 2020-12-07
Ortofoto - Sant ortofoto 2020-10-01 2020-12-23 2021-02-08