LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Fotografering

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI03 Ringerike Hole 2020 Fotografering Oslo og Viken Ringerike,
Hole
2020 Avsluttet Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2020-08-18 2020-08-27 2020-11-10
Ortofoto - Orto 10 2020-12-15 2020-12-18 2021-01-04