LACHIN02 Østre Toten ofo-skog 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN02 Østre Toten ofo-skog 2020 Innlandet Østre Toten 2020 Levert FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-C 2020-11-01 2020-10-26 2021-01-11
Ortofoto - CIR 2020-11-01 2020-11-10 2020-11-12
Ortofoto - RGB 2020-11-01 2020-11-10 2020-11-12
Laser - Overflatemodell fra BM - autoklassifisert 2020-11-01 2020-10-30 2020-11-30