LACHRO02 Ryfylke 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHRO02 Ryfylke 2020 Rogaland Strand,
Hjelmeland,
Sandnes ...
2020 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Strand og Hjelmeland 2020-12-01 2020-12-01 2020-12-03
FKB - Suldal og Sauda 2020-12-01 2021-03-15 2021-03-15
Ortofoto - Bildepyramider 2020-12-15 2021-03-15 2021-04-28
Ortofoto - Ryfylke 2020 2020-12-01 2023-03-27 2021-04-16
Ortofoto - Ryfylke midlertidige ortofoto 2021-01-11 2021-02-08