LACHRO01 Jæren 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHRO01 Jæren 2020 Rogaland Hjelmeland,
Sandnes,
Stavanger ...
2020 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Jæren 2020 (Sandnes) 2020-11-15 2020-10-29
Ortofoto - Sandnes 2020 2020-12-11 2020-12-18
Ortofoto - Sandnes midlertidig 2020 2020-08-31 2020-10-30