LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN03 Nord-Gudbrandsdal FKB-B 2020 Innlandet Folldal,
Dovre,
Lesja ...
2020 Levert FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2021-01-15 2021-02-22 2021-04-09
FKB - FKB-C/D 2020-07-01 2020-08-25 2020-08-24 2021-04-09
Ortofoto - Endelig leveranse 2021-01-15 2021-03-06 2021-03-22
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2020-10-01 2020-11-20 2020-11-20
Laser - SE EGET PROSJEKT 2020-11-11