LACHAG01 Agder 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG01 Agder 2020 Agder Flekkefjord,
Kvinesdal,
Sirdal ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B, delleveranse 1 2020-11-15 2020-11-20
FKB - FKB-B, delleveranse 2 2021-02-01 2021-02-15 2021-02-16
Ortofoto - delleveranse 1 2020-11-15 2020-12-08 2020-12-14
Ortofoto - delleveranse 2 2021-02-01 2021-03-01 2021-03-08 2021-03-18